276°
Posted 20 hours ago

A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

là một lý do khác khiến các nhà tư tưởng sau này nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa trọng thương đã sai lầm.

Có một sự đồng thuận lớn trong các lý thuyết về kinh tế chính trị là tái phân phối của cải bằng cách đánh thuế cao người giàu và chia cho người nghèo thông qua hệ thống phúc lợi xã hội làm nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. In his book, Kishtainy literally relegates women to the margins: he puts most of the female thinkers in a single chapter towards the end. This book aptly demonstrates why: it takes in big historical events, from the invention of money to the Great Depression, mixes in world-famous figures, and produces a sprightly, fast-paced account that’s not afraid to tackle the big questions. Không có vấn đề gì khi bán thứ gì đó để kiếm lợi nhuận miễn là những đồng tiề được sử dụng với mục đích tốt.Para mi que soy un perfecto neófito de la Economía, este libro me aclaró muchísimas cosas sobre el tema. By defining the social science in this way, Kishtainy aims to expand not only its scope but also its significance.

Refah Teoremine” göre ekonomi dengede olduğunda, israf edilen kaynak olmaz ve birisini kötüleştirmeden, başka birini daha iyi yapmak mümkün değildir.tới thế kỉ 15-16, các nhà kinh tế mới xuất hiện là những người thực tế, thường là thương nhân hay quan chức hoàng gia, viết về cách các vị vua và nữ hoàng có thể dùng để quản lý tốt nhất sự giàu có của các quốc gia của họ.

Kiếm tiền bằng cách cho ai đó vay vốn để đổi lấy một mức giá (đổi lấy “lãi suất”) có lẽ là hoạt động kinh tế phi tự nhiên nhất; Sự công kích của Aristotle đối với việc cho vay tiền đã ảnh hưởng đến tư duy kinh tế trong nhiều thế kỷ tiếp theo. Non posso che augurarmi che qualche editore si illumini d'immenso e traduca questo appassionante, utilissimo volumetto. Piyasalar kaynakları iyi kullanmıyor, bazı kötü işlerden fazla, iyi şeylerden ise az üretiliyor demektir. Quesnay đã hoàn toàn đi trước thời đại trong việc tìm kiếm quy luật để mô tả hành vi của nền kinh tế và mô tả chúng trong các mô hình; ngày nay đó là phương pháp nghiên cứu của kinh tế học. Muốn tóm lược toàn bộ các lý thuyết kinh tế cho tới thời hiện đại nhưng nhìn lại thấy các nguyên tắc hình thành kinh tế hiện đại gần như đã có sẵn ở đây.

Bölüm), insanların çok ciddi borçlar altına girmesini sadece izlemek-harcayacak para kalmadığı durumlar (18. Gösterişçi tüketim; israftır, tatminsizlik döngüsüdür ve zenginler gibi olmak isteyen aşağı sınıfları elekten geçirir. A pleasurable and easy way to become familiar with important economic ideas such as comparative advantage, unemployment, aggregate demand, inflation, and income inequality. Kishtany does his best to make the material intelligible for younger readers and mostly succeeds, although the fact is that sometimes the concepts involved just really are very complicated. Tại sao một số người tiết kiệm từng đồng còn những người khác phung phí vào đồ chơi thú cưng cho chó của họ?

Aristotle nói rằng các hộ gia đình trồng, ăn ô liu và bán chúng để kiếm tiền để có thể có được những hàng hóa khác mà họ cần là điều hoàn toàn tự nhiên. Cũng nhờ nó, tôi biết thêm một số tác giả, một số sách và một số ý tưởng mà tôi rất háo hức muốn tiếp tục tìm đọc.The result is an enjoyable book that succeeds in illuminating the economic ideas and forces that shape our world. I have always shied away from reading about Economics as it has always befuddled me and been a little 'over my head' but not so this GREAT LITTLE READ! Y no me refiero aquí a lo que decimos de otras ciencias, "la química está en todo", "la física explica los fenómenos cotidianos", "la biología es la ciencia de tu cuerpo". In their quest to imagine an ideal society, the Greek philosophers were, in fact, tackling some of the most basic questions of economics—especially as Kishtainy defines the term. Hiện tại kinh tế học cố giải đáp cho những câu hỏi như vì sao nhiều nước giàu có vật chất dư thừa, có nước lại trong cảnh đói nghèo.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment